ေတာႏွင္းပန္းကုိ ေမးၾကည့္ပါ

>>>Download

VERSE 1
 A                   D                  E            A
ပန္းမခူးရဘူးတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေလး ဆြဲခ်ိတ္႐ံုနဲ႔ လံုၿခံဳမလား
 A                             D
ပုိင္ဆုိင္သူကုိ အေသခ်ာ သိရဲ႕လား
     E                                    A
ညႇဳိးႏြမ္းမယ့္ သေဘာတရားေလး ေမ့မထားနဲ႔

CHORUS
             A                     Bm
တစ္ေန႔ မေျခြေသာ္လည္းဘဲ ေၾကြမွာပဲ
  E         A
သခၤါရနဲ႔ မၿပိဳင္ခ်င္နဲ႔
  A                   Bm
မာန္မာနေလးမ်ား ဖယ္ခြါလုိက္စမ္း
   E                                     A
ေလာကႀကီးအတြက္ အလွတစ္ခု ျဖစ္ေစကြယ္

VERSE 2
ေန၀င္ခ်ိန္ဆုိတာ ဟုိမွာ အေ၀းေျပာဖုိ႔ မင္းက ဘ၀ရဲ႕ ပုိင္ရွင္လား
ရွင္သန္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာသြားရဖုိ႔
ေတာႏွင္းပန္းေလး ေမးၾကည့္ကြယ္

Solo: A D E A A D E A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.