မစျခင္းေက်းဇူး

>>>Download

Key: F
Intro: F C Gm C F C F F7 Bb Bbm F C F C

VERSE 1
       F                              C
အကၽြႏ္ုပ္အသက္တာထဲ စုိးရြံ႕စရာေတြ႕ႀကံဳလည္း
         Gm           C                  F    C
ဘယ္သူမွ ကၽြႏ္ုပ္အနားမွာ မရွိရင္လည္း
            F         F7                Bb Bbm
သခင္ဘုရား အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အၿမဲရွိေန
        F                 C             F  F7
ကၽြႏ္ုပ္သိၿပီ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ပစ္ပါ

CHORUS
          Bb                               F
ေလမုန္တုိင္းနဲ႔ အေမွာင္ဆံုး ေဘးေရာက္ခ်ိန္
    Gm                  C                  F   F7
မေၾကာက္နဲ႔ အားေပးသံ ၾကားေယာင္ေန
           Bb      Bbm                  Am     Dm
သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ထြက္စကား ေအာက္ေမ့စဥ္
Gm          C           F
မစျခင္းေက်းဇူး ခံစားရၿပီ

Solo: Bb Bbm F Dm Gm C7 F F7 Bb Bbm Am D7 Gm G7 C

VERSE 2
ရန္သူမ်ား ၀ုိင္းရံလ်က္ ကဲ့ရဲ႕အျပစ္တင္လည္း
အစဥ္လံုၿခံဳမႈ အျပည့္နဲ႔ သူ ပုိ႔ေဆာင္ေန
သခင္ဘုရား အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အၿမဲရွိေန
မေၾကာက္ေတာ့ၿပီ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကၽြႏ္ုပ္အတြက္သာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.