သူ႕ရင္ခြင္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
လူ႕ဘ၀မွာ က်င္လည္တဲ့အခုိက္အတန္႔ အုိ ဒုကၡဟာ ႀကံဳေနရစၿမဲ
လႈိင္းေလးေတြ ေရျပင္ထက္ ေျပးေဆာ့ေနသလုိပါပဲ ေဟး
အဓိကဟာ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔မေ၀းဖုိ႔ သခင့္လက္ကုိ အစဥ္သာကုိင္စြဲ
အုိ ဒုကၡေတြကုိေက်ာ္ျဖတ္ အုိ လွမ္းတက္မယ္ဆုိရင္
ဟုိးေရွ႕မွာ ေအာင္ျမင္မႈပဲ

CHORUS
သူသာ ဘ၀ခရီးလမ္း (အုိ တို႔ဘ၀ရဲ႕လမ္းပဲ)
အားကိုးယံုၾကည္ပံုအပ္ၿပီး (ယံုၾကည္ပံုအပ္ၿပီး)
အနာဂတ္ေရွ႕ခရီးတုိင္းအတြက္ သူ႕ရင္ခြင္ထဲအၿမဲ
အရာရာေတြေျပာင္းလဲ (ေျပာင္းလဲေနလည္းကြယ္)
အၿမဲပဲတည္တဲ့ ေယ႐ႈနဲ႔
ထာ၀စဥ္လက္တြဲသြားမယ္ကြယ္

VERSE 2
ေလာကမွာ အရာရာတုိင္းေျပာင္းလဲ မေျပာင္းလဲတာဟာ ကုိယ္ေတာ္ပဲ
အၿမဲဆက္ကပ္ကာ ခုိလႈံရင္း ခရီးဆက္မယ္ဆုိရင္ေလ ေဟး
ေသာကေတြ တကယ္ကုိ ကင္းေ၀းလုိ႔ အုိ ဒုကၡေတြေက်ာ္လြန္ႏုိင္မယ္
အသင့္လွပတဲ့ အနာဂတ္ခရီး ကမ္းလင့္ကာႀကိဳဆုိရင္း
ဒုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈပဲ

BRIDGE
ဒုကၡေတြ ႀကံဳေနလည္း သခင့္လက္ကုိ အစဥ္ကုိင္စြဲ
အၿမဲ ေရွ႕မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.