ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္

>>>Download

VERSE 1
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ လမ္းခရီးေလးက အေရာင္ေတြ ေမွးမွိန္ဆဲ
ကယ္တင္သူကုိ ေျပးလုိ႔ရွာမိလည္း
ကယ္သူေ၀းေနတယ္ အေဖာ္မဲ့စြာနဲ႔
တကယ္ လမ္းေပ်ာက္လုိ႔ေနဆဲပဲ

VERSE 2
႐ုန္းထြက္မရခဲ့ ဒုကၡမီးရဲ႕ ဟုိတစ္ဘက္ငယ္ထဲ
ေရဆန္လြန္ကာ ကူးခတ္ေနရတယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြလည္း ကင္းမဲ့ေနဆဲ
ဒီဘ၀ခရီးတေလွ်ာက္မွာ တုိ႔အလင္းေတြ ေ၀းခ်ိန္

CHORUS
အလင္း အလင္းတန္းရဲ႕ ေရာင္ျခည္
ဘ၀ လမ္းျပမယ့္အရာေလးေပါ့
သူ႕ အေသြးနဲ႔ ေရြးကာရယ္
အၿမဲ ၿငိမ္းခ်မ္းမယ့္ ကမၻာေလးထဲ ေခၚေဆာင္သြားမယ္

VERSE 3
ဟုိေရွ႕နားက လွမ္းေတြ႕ခဲ့ရ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္
ဒီကမၻာကုန္ပါေစ အဆံုးမဲ့ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔
သူေလ ေစာင့္ေနတယ္ လက္ကမ္းကာရယ္
ဒီဘ၀ခရီးတေလွ်ာက္မွာ တုိ႔အလင္းေတြ ေပးၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.