ကုိးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ

>>>Download

Key: D
Intro: D Bm Em G D Bm Em A Em A Gbm Bm Em A D

VERSE 1
 D              Bm     Em                   G
လူ႕ဘ၀ႀကီးထဲမွာ ေနထုိင္လုိ႔ အသက္ရွင္စဥ္
   D            Bm                 Em    A
စံုစမ္းမႈေတြ အၿမဲတမ္း ေတြ႕ႀကံဳမယ္
      D                 Bm      Em             G
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား နီးလ်က္နဲ႔ ေ၀းရခ်ိန္
         D             A               D
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ပါ

VERSE 2
တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲေန ဒီကမၻာႀကီး အက်င့္စ႐ုိက္ေတြ
ရင္ထဲ ႏြမ္းနယ္ ႏွလံုးသားၿမိဳက္ေလာင္ကၽြမ္း
ပူေဆြးေသာကစိတ္မ်ားနဲ႔ ၀န္ထုပ္ေလး ေမာပန္းခ်ိန္
         D             A               D   D7
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္ပါ

CHORUS
     G           A                      Gbm  Bm
လုိအပ္မႈမ်ား ခရစ္ေတာ္ရွင္သခင္ ေပးလုိ႔ေန
           Em            A                  D                 D7
ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ ဘ၀ရဲ႕ ေရွ႕ခရီး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခြန္အား
      G              A                        Gbm                Bm
ေၾကမြေနေသာ ႏွလံုးသားမ်ားအတြက္ ေအးျမအသက္စမ္းေရ
             Em                A      D
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ ေပးေနၿပီ

Solo: D Bm Em G D Bm Em A Em A Gbm Bm Em G A A7

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.