ကႏၱာရစမ္း

>>>Download

VERSE 1
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား လူ႕ဘ၀ဟာ အဆင္မေျပပါလား
ငုိေၾကြးျခင္းထဲက ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မလား
ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ ေျပလည္ဖုိ႔ ရွင္းေလးမွ
႐ုန္းေလနစ္ေလ မြန္းၾကပ္ျခင္းမ်ား

VERSE 2
ခႏၶာ၀ိညာဥ္ငယ္ အားနည္းခ်ိန္
ညည္းတြားျခင္းမ်ား ျပည့္လုိ႔ေနခဲ့
ၿပိဳယုိင္ေနတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္အမွားေတြ
ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ ဘ၀ဟာ ခါးသက္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ အေ၀းမွာ ဘ၀ဟာ ခါးသက္

CHORUS
၀င္ပါ ေရွ႕ေတာ္မွာ အဆုိးေတြ ရွိေနလည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေစမယ္ လြင္ျပင္သဲကႏၱာရ စမ္းေခ်ာင္းေလးလုိ
စီးေသာ စမ္းေရ ေလာကေျမထဲ ေအးျမျခင္းေတြနဲ႔
ထာ၀ရအသက္ေရကုိ စီးဆင္းဖုိ႔ ေရး ေရ

VERSE 3
ေအာင္ျမင္မႈေတြရဲ႕ လမ္းထက္မွာ
ဒီဒုကၡမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးလာရင္း
ေ၀ဟင္ပ်ံသန္းရင္ ေလမုန္တုိင္းၾကားမွာ
ဟိုအျမင့္ဆံုးေရာက္ဖုိ႔ အားေတြျဖစ္ခဲ့

BRIDGE
လုိရာအသံုးျပဳဖုိ႔ ပံုသြင္းျခင္းခံပါ
သခင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ေျမသား မဟုတ္ပါလား
ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္းမ်ား ႀကံဳရင္ သင့္ရဲ႕စိတ္အား
ကုိယ္ေတာ္ႏွစ္သက္ခဲ့လုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သံုးဖုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.