အိပ္မက္ထဲက ထာ၀ရႏုိင္ငံ

>>>Download

Key: G
Intro:

VERSE 1
တစ္ခုေသာည ျမင္မက္တဲ့ အိပ္မက္အလြန္ႀကီးမား ေၾကာက္ဖြယ္
႐ုပ္ထုႀကီးကုိ မိန္းေမာ ေငးမိတယ္
ထုိခဏ၌ ေက်ာက္တံုးေလး ႐ုပ္ထုရဲ႕ေျခအား ထိခုိက္ေတာ့
အမႈန္႔ဘ၀ေျပာင္းကာ ပ်က္စီး ေပ်ာက္သြားတယ္

CHORUS
         C                              D
လူေတြႀကံစည္တည္ေထာင္ အင္ပါရာ
       G               Em       C             D            G
သိပ္ႀကီးက်ယ္ေနခဲ့လည္း အဆံုးေတာ့ ေပ်ာက္သြားမွာပဲ
  C                     D        G                    Em
ေယ႐ႈတည္ေထာင္ထားတဲ့ ေမတၱာႏုိင္ငံေလး အၿမဲသာ
G                     D              C
လူသားတုိင္းရဲ႕ ႏွလံုးသား စုိးမုိးမယ္

Solo:

VERSE 2
အစအဦး၌ ငယ္ေသာ္လည္း အဆံုးမွာအလြန္ႀကီးပြားလိမ့္မယ္
မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ က်မ္းစကားရဲ႕ ကတိေတာ္
ေျမႀကီးစြန္းထိ ပုိင္ထုိက္ေသာခြင့္ႏွင့္ လူသားအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ
သင္၏ ဥစၥာျဖစ္ရခြင့္ ေပးမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.