ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးေစပါ

>>>Download

VERSE 1
႐ႈပ္ယွက္ခတ္လြန္းတဲ့ ဒီကမၻာေလာကႀကီးထဲမွာ
သတိထားလွမ္းေလွ်ာက္သြားေနလည္း
၀မ္းနည္းျခင္း ေ၀ဒနာမ်ား ဘ၀နဲ႔ႏႈိင္းလုိ႔ရယ္
ႀကံဳေတြ႕ရၿပီ အုိ အဆံုးသတ္မလွတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ
ဒုကၡႀကံဳဆံုေသာအသက္တာ ေလွာတက္မရွိတဲ့ေလွငယ္ေလး မျဖစ္လုိပါ
ကၽြႏ္ုပ္ျပဳခဲ့သမွ်အခ်ိန္တုိင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ခဲ့သမွ်အခ်ိန္တုိင္းမွာ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ နီးေစေတာ္မူပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးေစပါ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔နီးေစပါ
ဘ၀ရဲ႕ သံသရာခရီးၾကမ္းလမ္းမွာ
ဒုကၡရွိေနခ်ိန္ သုခရွိေနခ်ိန္
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.