ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
လယ္ျပင္စပါး၀င္း၀င္း စုိေျပစုိက္ခင္းမ်ား
ေ၀ဆာလွပေနတုန္းအခုိက္မွာ
သခင္ဘုရားေပးတဲ့ ဒီမုိးေတြ ျပန္သတိရမိေနတယ္
အုိေနမင္းရယ္ ဒီေျမႀကီးရယ္ ေပါင္းစပ္ကာ ပါ၀င္ထား
အပင္မွာ ႀကီးထြားလုိ႔ ဆန္စပါးလည္း ေပါၾကြယ္တယ္

VERSE 2
ေရႊေငြပစၥည္းမ်ား ကုိယ္ေတာ္ေပးသနားျခင္း
ယူေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ရွိေနတယ္
သခင္ဘုရားေပးတဲ့ ဒီအသက္တာ အရာရာအားလံုး ျပည့္စံုၿပီ
ဒီေျမႀကီးေပၚ ေနထုိင္သတၱ၀ါ အသက္ဆက္ကာ ေနေနသေရြ႕
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးတရား ဘယ္အရာေတြ ကင္းလြတ္ႏုိင္မလဲ

CHORUS
(ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းရင္း သီခ်င္းမ်ား ညီေစမယ္
 ျမဴးၾကြတဲ့ စိတ္ထားမ်ား ခုန္ေစမယ္
 ႏွလံုးသားထဲ လႈိက္လႈိက္လွဲလုိ႔ ခုန္ေစမယ္ ဧက်ဴးတဲ့အသံေတြ)၂

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္ထားရွိတဲ့ ဒီခ်စ္ျခင္းတရားမ်ား
မကုန္ႏုိင္ မခမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ေမတၱာ
ခႏၶအသက္စြန္႔လုိ႔ ေသသည့္တုိင္ သူေရြးႏႈတ္ခဲ့သည္ပင္
ကယ္တင္ျခင္းကုိ သူေလေပးကာ ၀မ္းေျမာက္စြာ ခံယူေစ
ဒီဆုေက်းဇူးအတြက္ တန္ျပန္ေလ ေပးဆပ္ပါလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.