ေမတၱာအလင္းရွင္

 [ရြက္လြင့္ေနဆဲ]>>>Download
 [ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕သီခ်င္း-၁]

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
အေမွာင္ေတြ ကာရံထားတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးထဲတုန္း၀ယ္
ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ဘ၀ ႐ုန္းကန္ရန္ ခက္ခဲတယ္
ရင္မဆုိင္ခ်င္တဲ့ ဒုကၡ တကယ္ကုိ ၾကမ္းတမ္းလြန္းတယ္
႐ုန္းကန္ရင္း ပုိမုိ နစ္ျမဳပ္ခဲ့တယ္

အလင္းမဲ့ခဲ့တဲ့ဘ၀ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ခရီးဆက္ဖုိ႔ လြယ္ပါ့မလဲ
အေမွာင္မွာ စမ္းတ၀ါး လဲလုိက္က်လုိက္နဲ႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ
ေရွ႕ဘ၀ခရီးလမ္းအတြက္ အလုိအပ္ဆံုး မရွိမျဖစ္ အလင္းေရာင္ေလးသာ
အရာရာတုိင္းအတြက္ အဆင္ေျပစရာလုိေနလုိ႔

VERSE 2
ကုိယ္တုိင္ တီထြင္ခဲ့တဲ့ ကုိယ္ပုိင္အလင္းေရာင္ ခဏကုန္ဆံုးမယ္
ၾကာရွည္ဘ၀အတြက္ တကယ္ကုိ မလံုေလာက္တယ္
တာရွည္တစ္ဘ၀လံုးအတြက္ အစဥ္တည္ၿမဲမယ့္ အလင္းရယ္
အမုိက္ေမွာင္ထဲ ဒီလူသား ငံ့လင့္တယ္

အလင္းမဲ့ခဲ့တဲ့ဘ၀ အနာဂတ္ခရီး လွပဖုိ႔ အေျဖေတြ႕ၿပီ
ေယ႐ႈဘုရားက ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀အတြက္ အလင္းရွင္ပဲကြယ္
ေႏြးေထြးမႈအျပည့္နဲ႔ ေ၀ဒနာမ်ား ကုသလုိ႔ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့
အေမွာင္ေတြအားလံုး အႏၱရာယ္ေတြ ကြယ္ေစၿပီ

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းေနမည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ အလင္းရွင္
အလင္းေပးပုိင္ရွင္ ကုိယ္ေတာ္သာ အလင္းရွင္
ေလာကေျမတခြင္ အေမွာင္ခြင္းရငန္ အလင္းရွင္
ဘုရားေမတၱာအလင္း လုိသူအတြက္ အဆင္သင့္ပင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.