အိပ္မက္ေလးေတြအေၾကာင္း

>>>Download [အဲလက္(စ္)]

>>>Download [ထြဏ္းထြဏ္း]

VERSE 1
သစ္ရြက္ကေလးေတြလည္း တျဖဳတ္ျဖဳတ္လြင့္ေၾကြဆဲ
ပန္းပြင့္ကေလးေတြလည္း သစ္ရြက္ကေလးလုိပဲ
လူသားဘ၀အမွန္သည္လည္း အိပ္မက္ကေလးလုိပဲ
တခ်ိန္မွာ အခုိးအေငြ႕အျဖစ္နဲ႔ လြင့္ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္

VERSE 2
ႏွလံုးေၾကကြဲစြာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္
တစ္ေန႔ျပန္ေတြ႕မွာပါ သိေနၾကေသာ္လည္း
ျမတ္ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရာက္ရွိသြားသူအတြက္
ဘာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းနဲ႔ မ်က္ရည္လည္မိတယ္

CHORUS
မတားပါနဲ႔ ဧည့္သည္တစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ျပန္လမ္းခရီးကုိ
မသြားခ်င္လည္း ခ်ိန္းခ်က္လာေသာ တစ္ေန႔ေရာက္ရွိခဲ့ရင္
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ေတာ္မွာ အားလံုး ျပည့္စံုမယ္
ကတိစကားေတြ ယံုေသာသူ ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ဘုန္းေတာ္၀င္စားမယ္

VERSE 3
ဧည့္သည္ခ်င္းေတြပဲ သေဘာေပါက္နားလည္တယ္
အိပ္မက္ကေလးေတြအတြက္ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာ္လည္း
ဒီေလာကႀကီးအပူမီး ၿငိမ္းခ်ဳပ္သြားေလမယ့္
တစ္ခ်ိန္မွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.