ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏

>>>Download

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau
Key: A
Intro: Dmaj7 Amaj7 Bm E

VERSE
       A                          Dbm
အေကာင္းျမတ္ဆံုးဘုရား အႀကီးျမတ္ ဆံုးဘုရား
    Gbm                     Bm
အသန္႕ရွင္းဆံုးဘုရား အလွပဆံုးဘုရား
                      E
ကုိယ္ေတာ္မွ တစ္ပါးမရွိပါ
    A                            Dbm
ကြၽႏု္ပ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကြၽႏု္ပ္၏လြတ္ေျမာက္ျခင္း
   Gbm                      Bm
ကြၽႏု္ပ္၏က်န္းမာျခင္း ကြၽႏု္ပ္၏အသက္ရွင္ျခင္း
                      E
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါးမရွိပါ

CHORUS
Dmaj7     Amaj7 Bm         E
ကိုးကြယ္ပါ၏       ကိုးကြယ္ပါ၏
  Dbm                  Gbm
ကြၽႏု္ပ္သခင္ ကြၽႏု္ပ္ဘုရား
            Bm            E                   A
ခ်ီးေျမွာက္ပါ၏ ကိုယ္ေတာ္သာ အျမင့္ဆံုး၌

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.