စေတးျခင္းေမတၱာ

>>>Download

VERSE 1
တေလာကလံုးအခ်စ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားရာ
သူ႕ရဲ႕အခ်စ္နဲ႔ ႏႈိင္းစၾကည့္ရင္ ႐ႈံးႏုိင္တယ္
ကယ္တင္ရာသူ႕အခ်စ္ ကမၻာႀကီးထဲ
ကရာနီကုန္းထက္ ေမတၱာရယ္

VERSE 2
တေလာကလံုးရဲ႕ အလွမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရာ
ေလာကႀကီး ႏႈိင္းတုၾကည့္ရင္ ႐ႈံးႏုိင္တယ္
ကဗ်ာစာေတြဖြဲ႕လည္း မမွီတဲ့အခ်စ္ရယ္
ျပန္လည္ကာ ေတြးၾကည့္ ႐ူးႏုိင္တယ္

PRE-CHO
တစ္ပါးတည္းသားေတာ္ကုိ စြန္႔ကာ ေလာကသားေတြအတြက္
ပ်က္စီးျခင္းေဘး ဒီသံသရာထဲ
ေလာကသားေတြအတြက္ ယဇ္ပလႅင္ထက္မွာ
လည္ေတြျပန္ကာ ေပးဆပ္မယ္ ဒီအခ်စ္ ေဟး

CHORUS
စေတးခဲ့သူအတြက္ ရင္ထဲ အ႐ူးအမူးေတြ စြဲလန္းေန
ျဖဴစင္စြာအခ်စ္ေတြအတြက္ ႏွလံုးသားေလး ႐ုိးသားခ်င္တယ္
ဟား ေပးခ်င္ရဲ႕ သခင္လုိရင္ ဘ၀အားလံုးယူပါ
ဒီကမၻာႀကီးထဲမွာ ျပန္ေပးဆပ္လုိ႔ေတာ့ မရေတာ့ၿပီပဲ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.