ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈေတးေရး-ေစာခူဆဲ
ေတးဆို- ေရဗကၠ၀င္း

VERSE 1
ေျခလွမ္းမ်ား ဘယ္ဆီကုိသြား အေမွာင္လမ္းမွား သြားခဲ့ေလလား
ေခၚေနသံကုိၾကား ျပန္လွမ္းခဲ့ေတာ့ ငါ့ခ်စ္သား
နားထဲၾကားေနရေသာ္လည္း ႐ုန္းထြက္႐ုန္းလုိ႔ မလြတ္ႏိုင္ခဲ့
အမွားနဲ႔

VERSE 2
ပူေဆြးျခင္း ငုိယုိျခင္း  ဒီေလာကအျပစ္ရဲ႕ႏြံထဲ
အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာမွ ကၽြႏ္ုပ္လမ္းမွားမွန္းသိလာတယ္
ေနာက္ဆုတ္ ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ရန္အတြက္
ကုိယ့္အတြက္ တစ္လမ္းတည္းရွိတာပဲ

PRE-CHO
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိေပးႏုိင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ရွိတယ္
ကုိယ္ေလ စိတ္ကသိတယ္ သိေပမယ့္ ေမ့ထားမိတယ္
ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားကုိ သူဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္မယူခဲ့ဘူး ၀ုိး ၀ူ ၀ုိး

CHORUS
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
သူပဲေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.