ခ်စ္လက္ကမ္း

>>>Download

VERSE 1
တစ္ခါတစ္ေလ ေ၀ဒနာေတြရဲ႕အေျဖဟာ ကုိယ္ဘယ္မွာရွာမေတြ႕တယ္
ကံၾကမၼာေတြရဲ႕ ပေဟဠိပမာ တကယ္ေျဖသာစရာ ကုိယ္မေတြ႕တယ္
ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ကုိယ္႐ုန္းထြက္ ၾကမၼာႏြံထဲပုိနစ္ခဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့ဘ၀အတြက္ ကုိယ့္ကုိ ခ်စ္လက္ကမ္းႀကိဳေန

CHORUS
Praise the Lord
ခုိလႈံႏုိင္စရာ ရင္မွာ ထာ၀စဥ္ Praise the Lord
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ခုိကုိးရာ Praise the Lord
အေျခေအေနဘယ္လုိ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ပါေစ
အုိ ကုိယ္ေတာ္တကယ္ပဲသိတယ္ ေနပါေစ
ဘာဆုိဘာမွ မမႈတယ္ ထုိသခင္ရဲ႕ေမတၱာ
(ျဖဴစင္တဲ့ ေမတၱာ သူအၿမဲ လက္ကမ္းလုိ႔ႀကိဳေနတယ္
 ထုိအရွင္ရဲ႕ တုႏႈိင္းမရေမတၱာ တည္ၿမဲ)

VERSE 2
တစ္ခါတစ္ေလမွာ အေဖာ္ေတြေတာင္ ကုိယ့္ကုိ
တကယ္ကုိ နားမလည္ႏုိင္ၾကတယ္
ၾကင္နာတာေတြ သူတုိ႔မသိ တယူသန္လုိ ၀ုိင္းၿပီးကဲ့ရဲ႕တယ္
ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ အေဖာ္ဖက္မ်ား တကယ္ကုိ ေရွာင္ကာထြက္သြားတယ္
ျပန္လွည့္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လက္အကမ္း ကုိယ့္ကုိ အေ၀းသုိ႔ စြန္႔ေပမယ့္

VERSE 3
တကယ္ စံနမူနာယူစရာ ကုိယ့္အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာရွိတယ္
ကယ္တင္ရွင္ကုိယ္ေတာ္ေတာင္ သူ႕မွာ ေခါင္းခ်စရာေတာင္မရွိခဲ့
ကားတုိင္ထမ္းရင္း သူလွမ္းခဲ့ ေ၀ဒနာခံရင္းနဲ႔
ေ၀ဒနာအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးခဲ့ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.