ခရီးရဲ႕လမ္းဆံုး

>>>Download

VERSE 1
ျဖတ္သန္းဘ၀လမ္းခရီး ၾကမ္းတမ္းေန ဆူးမ်ားခင္းထားသလား ဆုိးလြန္းေန
အၿမဲျဖတ္သြားေနတုန္း ေသြးစက္ေတြ ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔ ႏွလံုးသား အဆိပ္သင့္
ေၾကကဲြမႈမ်ား စုိးမုိးေန အိပ္မက္ေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းမယ္
အေဖာ္မဲ့ဘ၀ ငါ့အတြက္ ဘယ္သူေပးေန ၀ုိးတ၀ါး အသိစိတ္မ်ား ၿပိဳကြဲ

CHORUS
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ဘူးလား မသိတဲ့စိတ္နဲ႔ ႐ူးေတာ့မယ္
ဒီကမၻာေလာကထဲရွိရွိသမွ် အားလံုး ငါ့အတြက္ အခ်ည္းႏွီးပဲ
တကယ္ပါ လုိခ်င္တယ္ ငါ့အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေတြ ဘယ္မလဲကြယ္
အေျဖရွာေတြးရင္း နားလည္းမလည္ အုိ ခက္ေနတယ္

VERSE 2
တုိေတာင္းတဲ့ လူ႕ရဲ႕ဘ၀ခရီးလမ္းမွာ လွည့္စားျခင္းမ်ားလြန္းတဲ့ ဒုကၡမ်ားသာ
အုိ ေပ်ာ္ရႊင္စရာဆုိတာ မရွိေတာ့တယ္ ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပးမလား ေလာကကုိ
ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ အမွန္တရားေတြ ခုိနားခ်င္တယ္ အရိပ္တစ္ခုရွာမိတယ္
ဒီေလာက ငါ့အတြက္ မေပးစြမ္းႏုိင္ ခရီးရဲ႕လမ္းဆံုးက ဘယ္မလဲ အခုေတာ့

CHORUS 2
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့ ေအးျမလြန္းတဲ့ အရိပ္တစ္ခုကုိ
ေခၚေဆာင္လမ္းျပေပးသြားခဲ့တဲ့ ေအးျမလြန္းတဲ့ သူ႕အခ်စ္ရယ္
ဒီအာ႐ံုေတြမွာ ေမ့မရ အသက္ဆံုးတုိင္ ေရတြက္မယ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ ေရတြက္ေနမယ္
ေရတြက္ရင္း ခ်ီးမြမ္းမယ္

CHORUS 3
ဒီကမၻာေလာကရဲ႕ ခရီးလမ္းဆံုး အခုေတာ့ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီ
ဘယ္အရာနဲ႔ ႏႈိင္း ႏႈိင္း ႏႈိင္းလုိ႔မရ အတုမဲ့လြန္းတဲ့ သူ႕အခ်စ္ေတြ
ေထြးပုိက္ရင္မွာ ခံစားရ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ေက်နပ္ေန
ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕လမ္းဆံုး ရွာေတြ႕ၿပီကြယ္
ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕အရိပ္ေအာက္မွာ တစ္သက္လံုးေနမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.