ေျပာင္းလဲျခင္းအသက္တာ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အရင္က မခ်စ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်စ္မ်ဳိးနဲ႔ တြယ္တာမိတယ္
ကုိယ့္အျဖစ္ကုိ အံ့ၾသတယ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအျပည့္နဲ႔
အရင္က သိခဲ့ဖူးတဲ့ အသိမ်ဳိးနဲ႔ တကယ္ကြာျခားတယ္
အတုိင္းမသိေအာင္ ျမတ္ႏုိးတယ္ ဘာနဲ႔ ႏႈိင္းႏႈိင္းမရတယ္

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားျမတ္ရွင္အတြက္ ရင္ခြင္သစ္တစ္ခု ေမြးဖြားမယ္
ေျပာင္းလဲပစ္မယ္ ဘ၀တစ္ခုလံုးကုိ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ကာထားမယ္
မုိးပြင့္ေတြထက္ ျဖဴစင္ေအးျမရေစမယ္
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ခုိင္ၿမဲေသာ သစၥာနဲ႔
အရင္က မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ခြန္အားနဲ႔ ရွင္သန္ေတာ့မယ္
အလင္းနဲ႔အတူ ေရြ႕လ်ားကာ အေမွာင္ထုအား ရွင္းလင္းမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.