အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္း

>>>Download

VERSE 1
အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းေလး ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေလး
ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ကေလးနဲ႔ သခင္ဘုရား လက္ေဆာင္ပါ
အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းေလး ဂုဏ္ယူမိပါတယ္
ျဖဴစင္တဲ့ ေမတၱာတရားနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးေနသူ

CHORUS
သခင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ
သူငယ္ခ်င္းအေပၚ အၿမဲတည္ပါေစ
ဆုေတာင္းေပးေနတယ္ သူငယ္ခ်င္းေလး
အရာရာတုိင္း ေအာင္ျမင္ပါေစ ရင္ထဲက ေတာင္းဆုေျခြ
သတိရေနပါ သူငယ္ခ်င္းေလး

VERSE 2
သခင္ဘုရားအလုိေတာ္တုိင္းအၿမဲ ေစရာခရီးထဲ အတူရြက္လြင့္
ျဖဴစင္တဲ့ ေစတနာမ်ားနဲ႔ ကမၻာႀကီးအလွဆင္မယ္
လက္တြဲကာ ခရီးဆက္ ေလမုန္တုိင္းထန္လည္း
ကူမရင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ဆုေတာင္းေပးၾကမယ္ေနာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.