ကရာနီလမ္း (၂)

>>>Download

VERSE 1
အႏွစ္မဲ့ ေပ်ာက္ရွခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မ်ားစြာ
ေအးလုိက္ ေႏြးလုိက္နဲ႔ ရွိဆဲပါ
နင္းခဲ့ အစြန္းရဲ႕ႏွစ္ဖက္ကုိ ညီမွ်စြာ
တကယ္ကုိ လမ္းေရြးဖုိ႔ခက္တယ္ ေန႔ရက္အခ်ိန္မ်ား

VERSE 2
လမ္းေလး ႏွစ္လမ္းေတာ့ရွိတယ္ ဒီခရီးမွာ
အဆံုးထိ ေတြးလုိ႔ၾကည့္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ
ေလာကႀကီးထဲအသက္ရွင္ အခုိက္အတန္႔ အခ်ိန္မွာ
တကယ္ကုိ ဒုကၡေတြ ႀကံဳေတြ႕ရရင္

CHORUS
ျပန္ျမင္ေယာင္လုိက္ပါ အတိတ္က ေသြးစြန္းခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္း
ကရာနီလမ္းမွာ အသက္စြန္႔ေပးဆပ္မယ့္ ေျခလွမ္း
နာက်င္ခဲ့လည္း ခရီးဆံုးထိ နင္းေလွ်ာက္လွမ္းလာ
သခင့္ေမတၱာ ယံုၾကည္လုိက္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.