နားလည္ပါ

>>>Download

VERSE
တကယ္ဆုိရင္ လူ႕ဘ၀ဆုိတာ အခုိးအေငြ႕ပါ
မတည္တံ့တဲ့ ခႏၶာ ခဏသာ
ေျမသုိ႔မခတဲ့အခ်ိန္ေလး ေခတၱအသက္ရွင္တုန္း
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားကုိ အမွန္တကယ္ သိၿပီလား
ဘယ္လုိအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္သြားမယ္ မသိၾကတဲ့ လူသားမ်ား
လူ႕ဘ၀ရဲ႕ တန္ဖုိး နားလည္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ကေတာ့ လူသားမ်ားအား တန္ဖုိးထားတယ္

CHORUS
ဒီကမၻာေလာကရဲ႕အလယ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ပါးသြားလာျခင္းမွာ
အမွတ္တမဲ့ ေျမေပၚ ေၾကြသြားတဲ့ပန္းလုိ အက်ဳိးမရွိရင္
ဖန္ဆင္းတဲ့သခင္ဟာေလ ၀မ္းနည္းမိမွာပဲ
အခ်ိန္အခါရွိတုန္း စဥ္းစားေစခ်င္တယ္
အသက္စာရင္းစာေစာင္မွာလည္း နာမည္ပါဖုိ႔လုိတယ္
ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အေဆြဘ႑ာလည္း လုိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.