သုညသခင္

>>>Download

E  B Dbm     A B E
နာ နာ နာ    ဟုိး..ေရး

VERSE 1
E                   B                                Dbm
ဟုိး မုိးသားေတြလွမ္းၾကည့္လုိက္ဦး လြင့္ေမ်ာလုိက္ နိမ့္ဆင္းလုိက္
                    A          B
အေျခအေနတစ္ခု အၿမဲမဟုတ္
E                      B                       Dbm                       A  B
တုိ႔ဘ၀တေကြ႕မွာ ဒုကၡေတြလည္း ႀကံဳရမယ္ ဆံုရမယ္ ဒါသဘာ၀ပါပဲ
Gbm7      E                                Bsus                   B
အဆုိးေတြထဲက ေရြးလုိက္ အရာရာအေကာင္းဆံုးပါပဲ တုိ႔အတြက္ဆုိ
Gbm7  E
ျဖစ္လာမယ့္ အနိမ့္အျမင့္အတြက္
               Bsus                                     B
ႀကိဳတင္ သခင္ဘုရားထံမွာ ေတာင္းလုိက္ ခြန္အားေတြ အုိး

CHORUS
E         B                             Dbm
လုိတာေတြ ဘ၀မွာ တကယ္ မျပည့္၀ခဲ့ရင္
A                B            E
သုညဘ၀ထဲ ဖိတ္လုိ႔ေခၚလုိက္
           B                            Dbm
ထုိအရွင္ကုိ ဘ၀မွာ သခင္အျဖစ္ ထားလုိက္ရင္
  A             B             Dbm                   B           E
သင္မသိႏုိင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ လုံေလာက္ပုိလွ်ံ ေကာင္းႀကီးခံစား

BRIDGE
 A                    B                  Gbm
အခ်ိန္ေတြတုိင္းအတြက္ သူေလအၿမဲရွိ
                                   A
လုိအင္မ်ားလည္း ေပးထားခဲ့ၿပီး
               B                       Gbm
ၾကင္နာျခင္းမ်ား တကယ္ကုိ မဆံုးဘူး
                                      A
ရင္ခြင္တံခါးမ်ား ဖြင့္ထားလုိက္ေပါ့
               B                 E
အဖုိးမဲ့တဲ့ ဘ၀မ်ား အသံုး၀င္ခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.