အသင့္ရွိၿပီလား

>>>Download

VERSE 1
နာရီလက္တံ ေနာက္ဆုတ္သြားေအာင္ ေရႊ႕လုိ႔ရေပမယ့္
ဒီတစ္ေန႔ကုိ ေနာက္ဆုတ္ေရႊ႕ဖုိ႔ မလြယ္ကူေတာ့
လာမယ့္ေန႔ရက္ေတြေရာက္ရင္ ဒီေန႔လုိ ကမၻာႀကီးထဲ
ေမွ်ာ္လင့္မဲ့ အသက္ရွင္ဦးမလား

VERSE 2
အခ်ိန္ရထားဟာ ခရီးစတည္းက မရပ္တန္႔ ေနာက္မဆုတ္ဘူး
၀ိညာဥ္အသက္ကုိ တစ္ရက္ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူေတာ့
လာမယ့္ ေန႔ရက္ေတြေရာက္ရင္ ဒီေန႔လုိ ကမၻာႀကီးထဲ
ေမွ်ာ္လင့္မဲ့ အသက္ရွင္ဦးမလား

CHORUS
မုိးလင္း မုိးခ်ဳပ္ ေျမေပၚမွာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ဆဲ
လူေတြရယ္ ဘယ္အတြက္လဲ ဘာေၾကာင့္လဲ
ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ မေရာက္ခင္ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ မၿမဲျခင္းတရားကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔
မိတ္ေဆြ အဆင္သင့္ရွိၿပီလား / အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါေစ

VERSE 3
ေဒသနာတရား ၾကားလ်က္ ေနာက္လွည့္ နားပိတ္ထားသူတုိ႔
ေသရြာလမ္းကုိ အမွတ္တမဲ့ ေတြ႕လ်က္ေန ေနလုိ႔
ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ကုိ မေရာက္ခင္ ႀကံဳေတြ႕စရာအမႈမ်ားအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္မဲ့ အသက္ရွင္ဦးမလား

VERSE 4
တုိင္ေတာ္ထက္မွာ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္အတြက္ ေပးဆပ္ၿပီးၿပီမုိ႔
သခင္ေယ႐ႈ ငရဲတံခါးပိတ္ဖုိ႔ ယံုၾကည္လုိ႔
ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ကုိ မေရာက္ခင္ ႀကံဳေတြ႕စရာအမႈမ်ားအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္မဲ့ အသက္ရွင္ဦးမလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.