ေမွ်ာ္လင့္ရာစကားတစ္ခြန္း

>>>Download

VERSE 1
အားငယ္ရွာ ေနေလာင္ပန္း႐ုိင္းေလးတစ္ပြင့္ ေ၀းလုိ႔ေၾကြလြင့္ေတာ့မယ္
ညႇိဳးငယ္ကာ ဒဏ္ရာႏွလံုးသားေလးသည္လည္း ေမာဟုိက္ ပင္ပန္းလြန္းတယ္
ဘယ္ေတာ့မ်ား သာယာဦးမလဲ ဘယ္ေတာ့မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ရမလဲ
ရွင္သန္ဖုိ႔ခက္လုိ႔ေနလည္း

VERSE 2
စမ္းေရပမာ တသြင္သြင္ ေအးျမမႈေတြနဲ႔ လန္းဆန္းခြင့္ေပးထားတယ္
လွမ္းလာပါ ဒဏ္ရာၿငိမ္းသြားေစမယ့္ ေဖးမေနဆဲပဲကြယ္
ၿငိမ္သက္ျခင္း ထာ၀စဥ္ေပးမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း သူပုိင္ဆုိင္ထားတယ္
ကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္တယ္

CHORUS
ေမွ်ာ္လင့္ရာစကားေလးတစ္ခြန္းဟာ မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ
ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တဲ့အရာ
ေမွ်ာ္လင့္ရာစကားေလးတစ္ခြန္းဟာ မထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ
ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တဲ့အရာ
သင္ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားေျပာပါလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.