ဘ၀အလင္းရွင္

>>>Download

VERSE 1
လမ္းေပ်ာက္ေနဆဲ ဒီအေမွာင္ၾကားမွာ
ေဖးမသူရွာရင္း ရင္ေမာ
အလင္းစက္ဘယ္မလဲ ေဖြရွာရင္းနဲ႔
ဘ၀အတြက္ အိမ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုး

VERSE 2
ႀကိဳးစားေနလည္း အနတၱေတြပါ
အတၱေတြ ဖံုးလႊမ္း ရင္မွာ
ခ်စ္ေမတၱာေခါင္းပါး ဒီကမၻာႀကီးမွာ
ကုိယ္က်ဳိးတြက္ပဲ ႐ုန္းကန္ရင္း

CHORUS
ထုိစဥ္ေခၚသံ ငါၾကားေန အလင္းရွင္ သခင္လည္းေတြ႕ၿပီ
ေမွာင္ေန ကုိယ့္ဘ၀မွာ အလင္းစံုလင္ / လုိေနကုိယ့္ဘ၀ဟာ ျပည့္စံုလာ
ခ်စ္တတ္ခဲ့ တစ္ပါးသူေတြ
ခ်စ္ေမတၱာရွင္ေၾကာင့္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.