ေက်ာက္ေဆာင္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ညီပုေလး

Key: E
Intro: E B Dbm A B E B Dbm A B E

VERSE 1
E              B             Dbm                 B       A
အုိ ကၽြႏ္ုပ္ ကယ္တင္ရွင္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း ကင္းေစၿပီ
                  E      A            E
ဆုိးသြမ္းေသာသူ အျပစ္ျပဳေသာသူ
Gbm                 D      B
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ျမင္ေစၿပီ

VERSE 2
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း စံုလင္၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစၿပီ
လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ အသက္ႏွင့္ထပ္တူ
ထေျမာက္ေစၿပီ ယံုၾကည္သူ

CHORUS
  E       Dbm              A                     B
ကၽြႏ္ုပ္အလင္း တင့္တယ္ျခင္း လြတ္ျခင္း ေက်ာက္ေဆာင္
  E                  Dbm            A           B
ထက္ေကာင္းကင္အိမ္ေတာ္ ၀င္ခြင့္ျပည့္ေစၿပီ
 Dbm            B                A
ေဘးေရာက္ခ်ိန္၌ တဲေတာ္အတြင္းအရပ္မွာ
           B     A         B
၀ွက္ထားၿပီး ကြယ္ကာေန
  E           Dbm       A              B
ေဘး၀န္းက်င္၌ရွိ နတ္ဆုိး ေဘးႏွင့္ကင္း
  E         Dbm        A              B
ဦးေခါင္းကုိျမႇင့္ ဆီႏွင့္ဘိသိက္ကုိ သြန္း
    Dbm              B               A               B         E
အသက္ထက္ျမတ္ေသာေမတၱာ ႀကီးမားလြန္းသည့္ ခ်စ္ျခင္း

Solo: E A B E A B A E Dbm A Gbm B E B Dbm A B E

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.