စာနာျခင္းတရား


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
က်င္လည္ရွင္သန္ ဒီေလာက ႀကံဳေတြ႕ရဦးမယ္ ဒုကၡေတြ
ေရွာင္ဖယ္ေနခ်ိန္ ရင္တုန္မလြတ္ကင္းတဲ့အခါမွာ
ကယ္တင္ႏုိင္သူ ဘယ္သူရွိမယ္ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ခဲ့ၿပီ အသိစိတ္မွာ
ဒီအခ်ိန္ သင္ဟာ စာနာျခင္း ငတ္မြတ္တတ္ၿပီ

VERSE 2
အကူအညီလုိသူ သင့္အနားမွာ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ေတာင္းခံမိခဲ့ရင္
ေရွာင္ဖယ္ေနကာ လူကုိ ေက်ာခုိင္းထားမွာလား
တကယ္ဆုိ သင္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လမုိက္ညအတြက္ အလင္းမီးအိမ္
စာနာျခင္းနဲ႔ အကူညီအား ေပးတတ္သင့္ၿပီ ေရး ေရး

CHORUS
ကမၻာႀကီးကုိ လွပဖုိ႔အတြက္ဆုိ အၾကင္နာေမတၱာတရားရွိမွျဖစ္မယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ျပင္းျပတုန္း စံုလင္ခဲ့သလုိမ်ဳိး
အၾကင္နာမ်ားစြာ ငတ္မြတ္ခဲ့ရသူ ဒီကမၻာႀကီးမွာ မ်ားျပားလြန္းလွတယ္
ကုိယ္ေတာ္ သင့္ကုိ ေပးမွ်ဖုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ လုိေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.