စြန္႔လႊတ္ခ်စ္သူ

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေမတၱာ အခ်ိန္အခါရယ္ မေရြးပါ
ဘယ္လုိ လူမ်ဳိးရယ္ မခြဲျခားခဲ့
ခၽြဲသိပ္ခဲ့သူရယ္ ဘ၀ရဲ႕ဒဏ္ခ်က္ေတြ
ေမ့ေပ်ာက္ဖုိ႔ အားအင္အသစ္ေတြနဲ႔

VERSE 2
ခုိင္မာတဲ့အခ်စ္ေတြ ေရာင္စံုလူမ်ားအေပၚ
ေနေရာင္နဲ႔မုိးေတြ အတူရရွိေစ
ႏႈိင္းဆလုိ႔ရမလား သူ႕ေမတၱာအေၾကာင္းေတြ
စဥ္းစားလုိ႔ ေတြးေခၚၾကည့္ရင္ေတာ့

CHORUS
ႏႈိင္းလုိ႔မရတာ ေသခ်ာတယ္
သူ႕ရဲ႕ေမတၱာအၾကင္နာမ်ား
ေလာကကဓာတ္မၿမဲရင္လည္း အစဥ္ၿမဲရွိလိမ့္မယ္
ေပးဆပ္ခဲ့တာ ေသခ်ာတယ္
အေ၀းကအတိတ္အခ်ိန္ ကရာနီထက္
အေသြးနဲ႔ အသက္ကုိ ေရြး၀ယ္ခဲ့
လူတုိင္းအတြက္ စြန္႔လႊတ္အခ်စ္ေတြနဲ႔ (ခ်စ္သူ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.