ဆူးေလွခါး

>>>Download


ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ခရစၥတုိဖာ
Band: MYC
Studio: PTL


VERSE 1
အမွန္တရားေလးပါကြယ္ အေျဖကုိ ရွာၾကည့္မယ္
အတိတ္ရဲ႕အရိပ္မွာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ဆူးေတြရယ္
မေက်နပ္ခ်က္ေတြမ်ားနဲ႔
အႏၱရာယ္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေစသူ ဆူးရယ္ ဆူးရယ္

VERSE 2
လွေသာ ပန္းငယ္တစ္ပြင့္ ေ၀ဆာပြင့္လန္းရန္
ဆူးေလးမ်ားက ထိန္းသိမ္းလုိ႔ ကာကြယ္ခဲ့
တကယ္ေတာ့ ဘ၀အတြက္ ဆူးဟာ
ေရာင္စံုေ၀ျဖာ တစ္ပြင့္ပန္း ပန္လာဖုိ႔ရန္ အျဖည့္ခံ

CHORUS
အျဖည့္ခံတဲ့ ဆူးတစ္ခက္ အမုန္းကုိခံရလည္း
ပန္းတစ္ပြင့္ဖူးပြင့္ခဲ့ရင္ က်ဳိးပဲ့သြားလည္း မမႈပါ
အစြန္႔ပယ္ခံဆဲအၿမဲ ဘ၀ဟာ ဒီအတုိင္းပဲ
ဘ၀တစ္ခုလွပဖုိ႔ရန္ ဒုကၡဆူးမ်ား ဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္

BRIDGE
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမိၿပီ ဘုရားရွင္
ဒုကၡဟာ ဘ၀အစစ္ျဖစ္သည္မုိ႔
ခါးသီးျခင္းေနာက္ကြယ္ ခ်ဳိၿမိန္မႈေတြ
ရရွိခံစား သိခဲ့ၿပီေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.