ေက်းဇူးေတာ္တဲနန္း

>>>Download

VERSE 1
ႏံုျခာပါတယ္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ ဒုကၡဆင္းရဲေၾကာင့္
၀မ္းမနည္းပါဘူး ညည္းတြားမေနဘူး
အိမ္အကာအရံ ျပဳတ္ပ်က္က်လုိ႔ အမုိးလည္း မလံုလည္း
တဲအိမ္ ေရႊနန္းထက္သာတယ္

CHORUS
အသက္စြန္႔ခ်စ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အဖရဲ႕ ဒုကၡနဲ႔စာရင္
ဆင္းရဲျခင္းက သူ႕ရဲ႕ ေျခမႈန္ေလးတစ္စက္မွ မမွီတယ္
ဒုကၡေရာက္ခုိက္ အားေပးစကားေလး ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ဆုိတယ္
သားရယ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ မပူနဲ႔

VERSE 2
၀ႆန္ကာလ မုိးေလးျဖန္းရင္ ရႊဲရႊဲလုိ႔စုိတယ္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေနဆဲ
ေဟမာန္ရာသီ ေဆာင္းႏွင္းေလး ေမးခုိက္ခုိက္တုန္လည္း
ခ်မ္းပါေစ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ

VERSE 3
ေနစရာအိမ္မရွိတဲ့ အဖရဲ႕ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ဳိး
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တကယ္ေတာ့ ကင္းေ၀းေစတယ္
ယာယီစံရာ တဲနန္းေလးမွာ အားလံုးျပည့္စံုတယ္
အလံုးစံုဟာ ေက်းဇူးေတာ္ပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.