အထီးက်န္ဘ၀


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
လွပျခင္းေတြ ျပည့္တဲ့ ဒီေလာကမွာ
အေဖာ္ကင္းမဲ့ၿပီး ရင္မွာအားငယ္
ေမွ်ာ္လင့္အေတာင့္တဆံုး လူေတြရဲ႕ေမတၱာ
စာနာျခင္းေပးမွ်ႏိုင္မလား

VERSE 2
စြန္႔ပစ္ျခင္း ကြန္ယက္မွာ နစ္မြန္းလုိ႔ေန
ကယ္တင္ေဖးမမယ့္ သူေမွ်ာ္လင့္ေန
ကမၻာမွာ ေႏြးေထြးတဲ့ ေနရာေလးရွိမယ္
ကူညီၿပီး လမ္္းျပႏုိင္မလား

CHORUS
ၾကင္နာျခင္းေတြ ဘယ္မွာလဲေလ
ရွာေနဆဲပဲ ေန႔ရက္တုိင္းမွာ
စာနာျခင္းေတြ ေမွ်ာ္လင့္ဆဲေလ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္မယ္
တကယ္ပါ ၀မ္းနည္းစိတ္နဲ႔ မျမင္ကြယ္ရာဘ၀မွာ
သိမ္ငယ္ျခင္း အျပည့္နဲ႔ေပါ့ေလ

VERSE 3
႐ုန္းကန္အသက္ရွင္ရင္းနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ဘ၀ကုိ
အၾကင္နာငတ္မြတ္ျခင္း ၀ကၤဘာထဲမွာ
ျပန္လည္႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ လူေတြရဲ႕ေမတၱာ
စာနာၿပီးေပးမွ်ႏုိင္မလား

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.