ဘ၀ရဲ႕ေနရာ

>>>Download

ဆုိ - ထူးအယ္လင္း၊ မီးမီးခဲ


Key: E
Intro: E A B E E A B E

VERSE 1
  E                                        A               B                 E
ေမွာင္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ လမ္းကုိ လင္းေစၿပီ အသက္၏ ခုိလႈံရာ ျဖစ္သည္
  E                                               A
ဘယ္အရာမွ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေၾကာက္စရာ မရွိေတာ့ၿပီ
  B                                   E
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကြယ္ကာေတာ္မူၿပီ
         A                         Gbm   A      B                 E
ခဲယဥ္းဆုိးယုတ္မႈၾကား ကၽြႏ္ုပ္အား ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပးၿပီ

VERSE 2
ရန္သူမ်ား ကၽြႏ္ုပ္၏ နားမွာ တပ္ခ်ၿပီး
တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကံစည္ေသာ္လည္း တုန္လႈပ္ျခင္း ကင္းလြတ္၍ ၿငိမ္၀ပ္ခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကြယ္ကာေတာ္မူၿပီ
တုိက္ခုိက္ထုိးႏွက္မႈၾကား ကၽြႏ္ုပ္အား ရင္ဆုိင္ေအာင္ျမင္ခြင့္ ေပးၿပီ

CHORUS
         E                        A
ခ်ီးမြမ္းမည္ ကုိယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္
               E                  B
အသက္တာမွာ မကုန္ဆံုးႏုိင္ပါ
             E                       A
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀မွာ ဘယ္အရာမွ မေၾကာက္ေတာ့ပါ
                     E                B
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကြယ္ကာလမ္းျပမွာ
          A            B    E
ခုိလႈံကုိးစားရာ ဘ၀ရဲ႕ေနရာ

Solo: Amaj7 Emaj7 Amaj7 B E A B E E A B E


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.