ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း (၁)

>>>Download

Key: G
Intro: G C G B7 Em Am Em C A7 D

VERSE 1
         G                      C               G
ပူပင္ေသာကဘ၀ေတြနဲ႔ ေလာကကမၻာထဲမွာ
            B7            Em                  Am
ၿငိမ္သက္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ ရွာေဖြဆဲ
    Bm        Em
တဒဂၤသာယာမႈေတြ ေပ်ာ္ေမြ႕ရင္း
       C        Am     A7         D
ထာ၀ရ ဘယ္သူ ေပးစြမ္းႏုိင္မွာလဲ

VERSE 2
မတူညီခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ေန႔ရက္အခ်ိန္ေလးမွာ
ေမ်ာပါရင္း လွည့္စားခ်က္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
ေၾကကြဲျခင္းႀကံဳေနရလည္း ကယ္မယ့္သူ
ေမွ်ာ္လင့္ေန ဘယ္သူ ေပးစြမ္းႏုိင္မွာလဲ

CHORUS
       G                                 Em
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေန႔ေတြအတြက္ ျပည့္စံုေစ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္
       Am       Bm              Em         C   A7  D
အစဥ္သာ အၿမဲရွိေန ယံုၾကည္လက္ခံသူ ဟား
       G                B7                  Em         D            Em
ခႏၶာကုိယ္ေၾကြေျမသုိ႔ခလည္း အဆံုးမသတ္တဲ့အသက္တာအတြက္
         C           Bm       C              D           G
ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ ထာ၀ရအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ္

Solo 1: G Em Am Dsus D
Solo 2: G C G B7 Em Am Em C A7 D

VERSE 3
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေန႔ေတြနဲ႔ သက္ရွိဘ၀ထဲမွာ
ကားတုိင္လမ္း ေရြးကာလွမ္းခဲ့သူ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပည့္ေစၿပီ လမ္းျပေခၚေန
ယံုၾကည္ျခင္း ကယ္တင္ ေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.