ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔ သတိထား
ဆားတုိင္ျဖစ္မယ္ မေၾကာက္ဘူးလား
ေျမႀကီးကုိ ခင္တြယ္ေနရင္
ေကာင္းကင္လမ္းနဲ႔ ေ၀းမယ္

VERSE 2
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းေတြျပည့္
တပ္မက္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ
မာရ္နတ္ရဲ႕ တန္ခုိးမ်ားက
တျဖည္းျဖည္း ဖံုးလႊမ္းလုိ႔ေနရင္

CHORUS
လူဆုိတာ အားနည္းခ်က္ေတာ့ ရွိမွာပဲ
ဒါေတြကုိ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔ေပါ့
လုိေနတာ အားလံုး ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္
က်ဥ္းေသာလမ္းက ေလွ်ာက္ရမယ္
ရွိသမွ်ကုိစြန္႔ လက္ေတာ္သုိ႔အပ္မည္
လူကုိမွ်ားေသာတံငါ အသီးသီးေသာအခက္ ျဖစ္ေစမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.