ေ၀ဒနာလမ္း

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
တလွမ္းခ်င္းလွမ္းတုိင္း သူ႕ရဲ႕ ေခၽြးစက္ တစ္စက္စက္က်လုိ႔ေန
ေ၀ဒနာခံရာ သူ႕ႏွလံုးသားနဲ႔ အသဲေၾကမြၿပီလား
ဆုိးလြန္းလွတဲ့ ေလာကသားအတြက္ ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းဟာ
မလြယ္ကူႏုိင္မွန္း သိလ်က္နဲ႔ေလ ကုိယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ႐ုိက္ႏွက္ၾကလုိ႔ ေသြးမ်ားစီးက်လာ
နာက်င္မႈမ်ား ရင္တြင္းႀကိတ္လုိ႔ အတင္းခံလုိ႔ဆက္သြား
အတင္းေျပာၾကတဲ့ ႐ႈတ္ခ်ၾကတဲ့ ေလာကသားမ်ားအတြက္
နာက်င္မယ္မွန္း သိလ်က္နဲ႔ေလ ကိုယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
ေ၀ဒနာလမ္း အဆံုးထိတုိင္ေအာင္ ဒုိ႔အတြက္ သူေပးဆပ္ၿပီ
ၾကင္နာမႈ ႏွလံုးသား ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္နဲ႔
အုိဟုိ ေသြးစက္တုိ႔ ေျမေပၚက်ၿပီ
ေခၽြးစက္တုိ႔ ေျမေပၚက်ၿပီ
ေ၀ဒနာလမ္း အဆံုးထိတုိင္ ကုိယ္ေတာ္သြားၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.