ခ်ီးမြမ္းတတ္ပါေစ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ႏွလံုးသားေလး တစ္ခ်က္ခုန္လုိက္တုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါဦး
ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ လက္ခ်ဳိးတြက္ေရဦး
အုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေမတၱာတရား ေက်းဇူးကုိ ဆပ္ရဦးမွာမုိ႔
ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း ေက်းဇူးတင္ေနရင္း အုိ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ

VERSE 2
လူ႕ရဲ႕ဘ၀ ခဏေနရလည္း အေကာင္းအဆုိး ႀကံဳလုိက္ရဦးမွာပဲ
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ဦး
အုိ လူတုိင္းလည္း ေမတၱာရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးကုိ သိတတ္ခဲ့ရင္ေလ
ရရွိခံယူတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ သက္ဆံုးတုိင္ ခ်ီးမြမ္းပါ

CHORUS
ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ ဆံုး႐ႈံးမႈ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းနဲ႔ စြန္႔လႊတ္မႈေတြ
ခံေနရလည္း လဲလုိ႔မသြားပါ အားတင္းလုိ႔ေနရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.