ဘုရားခ်စ္တဲ့သုိးေလး

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ထား ေလာကထဲ
က်င္လည္စဥ္ ခဏ လုိက္ေလွ်ာက္ခ်ိန္ေလးမွာ
ထင္ရာေတြကုိ စုိင္းၿပီး ျဖဳန္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြအတြက္
ေနာင္တရမဆံုး ရင္မွာ ေၾကကြဲဖြယ္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္ကုိ ၀န္ခံတတ္ဖုိ႔အတြက္
လွပတဲ့ ႏွလံုးသားေလး ေပးထားတယ္ ဟူး
ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ကေလးနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္
ဘုရားခ်စ္တဲ့ သုိးေလးျဖစ္လာမယ္

CHORUS
အေမွာင္ထုဖုံုးလႊမ္းတဲ့ ေလာက ဒုစ႐ုိက္ေပါမ်ားေနဆဲလား
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခေရာင္းလမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ပါ
၀ိညာဥ္ေလးေတြ တုိးပြားေစဖုိ႔အတြက္ပါ
ဒုကၡေလးေတြ ခံလာခဲ့ၿပီးမွ ေအးျမတဲ့ေမတၱာကုိရမယ္
အားတင္းထားကြယ္ အသင္ လူသားရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.