ဆံုဆည္းခြင့္

>>>Download [ေလးေလး၀ါး]

>>>Download [မ်ဳိးႀကီး]

Key: D (ေလးေလး၀ါး); Bb (မ်ဳိးႀကီး)
Intro: D A Em G D Bm Em A

VERSE 1
     D        A   Bm                     G        Em            Asus   A
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ ခြဲခြာသြားခဲ့တယ္ စိတ္မွာ ေျဖသိမ့္လုိ႔မရႏုိင္ဘူး တကယ္
            D          Gb7                   Bm
ပူေလာင္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေသာက မီးေတာက္မ်ားစြာ
           G             Em                       A
ကၽြမ္းေလာင္ကာ အပူမီးမ်ား ကူးစက္လာခဲ့တယ္ လူ႕ဘ၀မွာ
             G               A          D
မယံုၾကည္ႏုိင္ေအာင္ ခံစားရခက္တယ္

VERSE 2
ေရႊျပည္နန္းသုိ႔ ထြက္ခြါသြားႏွင့္တယ္ တသက္တာ အစဥ္ေမ့လုိ႔မရႏုိင္ဘူး တကယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔ေန႔ အေရာက္လာခဲ့မယ္
တုိ႔တေတြ(ကုိ) လက္ကမ္းၿပီး ဆီးလုိ႔ႀကိဳလွည့္ေနာ္ အထက္ရပ္မွာ
ျပန္လည္ကာေလ ဆံုဆည္းခြင့္ရွိတယ္

CHORUS
         D                  G           A
ထာ၀ရနန္းသုိ႔ ထြက္ခြာသြားႏွင့္သူရယ္
           D                     G       A
၀ိညာဥ္ေက်းဇူး အသက္ရွင္ခြင့္ရသူရယ္
       D           Bm                G           A           D      Bm
ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ျပန္ေတြ႕ၾကရေအာင္ ေနာ္ (ေရး)
                G           A            D
ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဆံုဆည္းၾကရေအာင္

Solo: D Gb7 Bm G D Em A G Gm D B7 Em Gm D A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.