အနဂၣအိမ္ေတာ္

>>>Download

Intro:

VERSE 1
           G
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ
         Gmaj7   G7       C                  Cm
ေလာကီသားတုိ႔ ၀မ္းနည္း ငုိေၾကြးၾကေသာ္လည္း
            G       Em  Am             D       Cm D
ေယ႐ႈကုိ ယံုၾကည္သူ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္

VERSE 2
ထက္ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္
၀မ္းနည္းျခင္း ေသာကကင္း ေသျခင္းတရား အုပ္စုိးျခင္း
      G Em      Am          D     G       G7
ကင္းမဲ့ကာ ထာ၀ရ အသက္ရွင္ေနရမည္

CHORUS
C                   Bm
ေလာက၌ေနစဥ္ ႀကိဳးစား၍ ရွာေဖြ
C         D                 G
မိမိ အသက္ကယ္တင္ရွင္ကုိ
C                             Bm
တမလြန္ဘ၀အတြက္ အသက္ရွင္ရသည္တြင္
C                     D            G    Em
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ျဖင့္ ေနရလိမ့္မည္
 C         D                G
ေယ႐ႈ၏ ရင္ခြင္ေတာ္ျမတ္၌

Solo:

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.