ကရာနီအထိမ္းအမွတ္

>>>Download

VERSE 1
အခ်ိန္ေတြ ၾကာလြန္းလုိ႔ ေမ့မ်ားသြားၿပီလား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အသက္ေပးၿပီး အေသြးသြန္းခဲ့တဲ့ေန႔ကုိ
ျပန္လည္ကာ ျမင္ေယာင္လာရင္ ရင္မွာ ငုိခ်င္လာတယ္
နာက်င္ထိခုိက္ေၾကကြဲ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္ေမတၱာ
ေပးဆပ္သြားခဲ့တာ ထုိကရာနီမွာ

VERSE 2
အခ်ိန္ေတြ ၾကာေညာင္းလုိ႔ ေႏွာင္းသြားခဲ့ေပမယ့္
အရာရာဟာ တည္ၿမဲၿပီး အမွတ္တရျဖစ္ေနဆဲပါ
နာက်င္ကာ ေ၀ဒနာေတြကုိ ခံကာ ညႇင္းဆဲျခင္းမ်ား
ေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႕ေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ အျပစ္အတြက္ အစားထုိးကာ
ေပးဆပ္သြားခဲ့တာ ထုိကရာနီမွာ

CHORUS
အခ်ိန္နာရီ ေန႔ရက္ေတြ ဘယ္လုိပဲ ေျပာင္းလဲသြားၾကပါေစ
ရွင္သန္စြာ တည္ေနတဲ့အခ်စ္ ကရာနီအထိမ္းအမွတ္ေတြဟာ
လာမယ့္ သကၠရာဇ္ေပါင္း ႏွစ္မ်ားစြာ
ေရွ႕ဆက္လုိ႔သာ ရွိေနမွာပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.