အသက္ရွင္ျခင္းအဓိပၸါယ္

>>>Download

VERSE 1
ႏွလံုးသားေလး တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ခုန္လုိက္တုိင္းမွာ
ရင္မွာေလ ခံစားမိတဲ့ သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ
ဘ၀ခရီးလမ္း အတိတ္ေဟာင္းေတြ နာက်င္ခဲ့လည္း
ပစၥဳပၸန္ ဒီဘ၀ေလးထဲ လံုၿခံဳခဲ့ၿပီ

PRE-CHO
ႏွလံုးသားေလး ဒီေက်းဇူးေတာ္ထဲ / သခင့္အမႈေတာ္ထဲ
နစ္ျမဳပ္ရင္း ခုိလႈံေနခဲ့ / ထမ္းရြက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနခဲ့
ဘ၀ခရီးလမ္း ဘယ္လုိၾကမ္းတမ္းပါေစ
သခင့္အမႈေတာ္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရွင္ အရိပ္ေအာက္မွာ

CHORUS
သခင့္အတြက္ စြဲလန္းျခင္းေတြ စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္
ရင္မွာ အ႐ႈံးမ်ားပုိင္ဆုိင္လည္း
ဘ၀ရထားတစ္စင္းငယ္ ခုတ္ေမာင္းေနစဥ္
ရင္မွာ ခ်ီးမြမ္းအသက္ရွင္မယ္

VERSE 2
ရင္ခုန္သံ အေဟာင္းေလးမ်ားနဲ႔ စြဲလန္းမႈမ်ားထဲမွာ
ရင္မွာေလ ခံစားဖုိ႔အတြက္ မလုိခ်င္ေတာ့ၿပီ
ေရႊေငြပစၥည္းနဲ႔ တပ္မက္ခဲ့ ဒီဘ၀ထဲမွာ
႐ုန္းထြက္ကာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရင္ခြင္ထဲမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.