ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ

>>>Download

VERSE
အိပ္မရတဲ့ညတုိင္းမွာ ေခ်ာ့သိပ္တဲ့
အေမ့ရဲ႕အသံေတြ ၾကားေယာင္ဆဲပါ
မွားရင္႐ုိက္တဲ့ အေမ့ရဲ႕လက္ေတြ
အခုေတာ့မရွိဘူး အေ၀းဆံုးရဲ႕အေ၀းမွာ ဘ၀ေတြျခား

PRE-CHO
သတိရတုိင္း အေမ့ကုိ တမ္းတရင္း
အေမ့ရဲ႕ က်မ္းစာအုပ္ကုိ ေန႔တုိင္းဖတ္လုိ႔

CHORUS
ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ
ခြဲခဲ့ရေန႔ရက္မ်ား လြမ္းရတဲ့ေန႔မ်ား ရွည္ၾကာလြန္းေနၿပီ
ျပန္ဆံုရန္ အခ်ိန္မွ
ေၾကြလည္းမရ ေ၀လည္းမရ
စကၠန္႔တုိင္းမွာ ဘယ္လုိမွ ေမ့မရ

ENDING
အေမရယ္ သတိရတုိင္း
အေမရယ္ အမွတ္ရတုိင္း
ကၽြန္ေတာ္ေလ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္လြန္း(ေနၿပီ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.