လွည့္မၾကည့္နဲ႔

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

Key: B
Intro: B A E B B A E B

VERSE 1
 B                        A
ဆားေတာ့ ဆားေပါ့ ငန္ေသာဆား
 E                          B
လူတုိင္းအတြက္ကုိ အသံုးျပဳဖုိ႔
 B                          A
စားေတာ့ စားေပါ့ အခ်ိန္အဆနဲ႔
 E                       B                     B A E B
တန္ေဆးလုိ႔ဆုိ လြန္ရင္ေဘးျဖစ္တတ္

VERSE 2
ၾကည့္သာၾကည့္ေပါ့ တန္သေလာက္ပါ
လူေတြရဲ႕ စိတ္ကုိ ေတြ႕ရဖုိ႔
ေျပာတာေျပာပါ ပါးစပ္ေလးနဲ႔
လွ်ာဖ်ားခတ္လုိ႔ လြန္ရင္ ဘ၀ပ်က္တတ္

CHORUS
  B                  A
ေသာဒံုၿမိဳ႕နဲ႔ ေဂါေမာရၿမိဳ႕တုိ႔
      E               B
ၾကားဖူးမွာပဲေပါ့ ေနာက္လွည့္ၾကည့္လုိ႔
  B                             A
တပ္မက္စိတ္ေၾကာင့္လား နားမေထာင္ျခင္းလား
  E                           B
ဆားတုိင္ ျဖစ္သြားေပါ့ ေနာက္လွည့္ၾကည့္လုိ႔
             B                         A
(ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔
            E                B
 ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔ မွားမယ္ မွားမယ္)

Solo: B A E B B A E B