Song Title (ဘ)

(ဘ)
ဘ၀႐ႈခင္း

ဘ၀ဆုိသည္မွာ
ဘ၀ဇာတ္ခံု
ဘ၀မီးအိမ္
ဘ၀မဲ့ခ်ိန္
ဘ၀ရဲ႕သီခ်င္း 
ဘ၀ရဲ႕ေနရာ
ဘ၀လုိအင္
ဘ၀သခင္ေယ႐ႈရွင္
ဘ၀အလင္းရွင္
ဘ၀အလင္းေရာင္
ဘ၀အာမခံေပးမယ့္သူ
ဘ၀ေန႔ရက္မ်ားအသက္ရွင္စဥ္
ဘ၀ေပးသင္ခန္းစာ 
ဘ႑ာ
ဘယ္လုိရင္ဆုိင္မလဲ
ဘယ္လုိလဲ
ဘယ္သြားမလဲ (၁)
ဘယ္သြားမလဲ (၂)
ဘယ္သူ႕အတြက္
ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ
ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္လဲ
ဘယ္သူအေမြဆက္ခံမလဲ
ဘာ့ေၾကာင့္
ဘာ့ေၾကာင့္လဲ
ဘာကုိမွမပူ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘာမွမရွိျခင္းရဲ႕သင္ခန္းစာ 
ဘာေပးဆပ္မလဲ ဘုန္းႀကီးပါေစ
ဘုရားခ်စ္တဲ့သုိးေလး
ဘုရားနဲ႔လူ
ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ေဆာင္
ဘုရားသခင္သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးပါေစ
ဘုရားကုိခ်ီးမြမ္းပါ (Praise the Lord)
ဘုရားအခ်စ္နဲ႔အတူ
ဘုရားအတြက္လူမ်ား
ဘုရားေက်ာင္းထဲကသီခ်င္းတစ္ပုဒ္
ဘုရားေပးေသာသံစဥ္
ဘုရားေမတၱာ