Song Title (ပ)

(ပ)
ပံုကာအပ္ႏွံ

ပံုစံေကာင္း
ပံုအပ္မယ္
ပံုအပ္လုိက္
ပန္းခင္းထဲမွာ
ပန္းတုိ႔မည္သည္မွာ
ပန္းတုိင္

ပန္တုိင္ဆီ
ပြန္းပဲ့ခဲ့မူရင္းမ်ား
ပါ၀င္ၾကပါစုိ႔
ပိတ္ျဖဴမကယ္ႏုိင္ေသာလမ္း
ပုိင္းျခားသိျမင္ႏုိင္ေသာ
ပုိင္းျခားႏုိင္ဖုိ႔
ပူေဇာ္ရာသီခ်င္း
ပ်ဳိရြယ္ျခင္းမီးအိမ္
ၿပံဳးပန္းပြင့္ႏုိင္ေစ
ျပင္ဆင္ေပးမည္
ျပည့္စံုေစသူ
ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးသည္
ျပန္ခဲ့ၿပီ
ျပန္ခဲ့သုိးသငယ္
ျပန္ဆံုခြင့္
ျပန္ဆံုၾကမယ္
ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ၾကရင္
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ
ျပန္လည္ႏုိးထေစပါ
ျပန္လာခဲ့ပါသူငယ္ခ်င္း
ျပန္လာခဲ့ေတာ့
ျပန္လာခ်ိန္
ျပန္လာပါ
ေပးခဲ့ကမ္းလက္ (Original song: Been There, Done That by Jeff and Sheri Easter)
ေပးခဲ့သူ
ေပးစြမ္းရွင္ 
ေပးဆပ္ျခင္းကရာနီ
ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔သခင္
ေပးဆပ္ေနအၿမဲတမ္းပါ
ေပးမွ်ပါ
ေပါင္းစည္းဆက္ကပ္
ေပ်ာက္ေသာသုိးအတြက္လမ္းခင္းေပးသူ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆံုေတြ႕မယ္
ေျပး
ေျပာင္းျပန္
ေျပာင္းလဲပါေစေလာက
ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့
ေျပာင္းလဲေပးသူ
ေျပာင္းလဲေသာအသက္တာ