အားသစ္

>>>Download

ေတးေရး - ကုိစုစု
ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း


Key: G (Original Ab)
Intro: G D Em C G D Em C G D Em C

VERSE 1
G                             D
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သခင္ေပးတဲ့ဘ၀
                     Em
လွပလုိ႔ ေပ်ာ္ျမဴးခဲ့ၿပီ
C                                   G
ေန႔သစ္တစ္ခုရဲ႕ စကားလံုးခ်ဳိေလး

VERSE 2
ကင္းေ၀းခဲ့ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းမ်ား
ႏွလံုးသားထဲ ၿငိမ္သက္ခဲ့ၿပီ
ဘုရားျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတြပဲ

PRE-CHO
G                   D                  C
အပူပင္ေတြ တကယ္ ကင္းမဲ့လြန္းတဲ့
                 G
အလင္းေတြ႕ရွိၿပီ
                D                     Am  C D
ရွင္သန္ရန္ အင္အား ကုန္ခမ္းလည္း ေဟး

CHORUS
G           D               C                 D               G
ဆူးမ်ားနဲ႔ ခရီးၾကမ္း ဒီအလင္းသစ္အား နင္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္
                         D        C                D                 G
ခရီးဆံုးအေရာက္သခင့္ရဲ႕ ဒီအားသစ္နဲ႔ပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမယ္
G                 D               C                 D                G
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခရီးလမ္း ဒီအလင္းသစ္အားနဲ႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္
                          D        C                D                 G
ခရီးဆံုးအေရာက္ သခင့္ရဲ႕ ဒီအားသစ္နဲ႔ပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနမယ္

Solo 1: G D Em C
Solo 2: G D Am C G D Am C

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.