ခ်စ္

>>>Download

Key: A
Intro: A E Bm E A

VERSE 1
                   A                           Bm
လူတုိင္းကုိ ခ်စ္ပါ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာအရာ
                      E                E7                     A
ခ်ည္ေႏွာင္စရာအျပစ္ရဲ႕စိတ္ေတြကုိ သင္ေမ့ပစ္လုိက္ပါ
                 A                          Bm
လူတုိင္းကုိခ်စ္ပါ သန္႔ရွင္းေသာလကၡဏာ
                 E                     E7                    A
လူေတြကုိ အမုန္းတရားနဲ႔ ေ၀းေစဖုိ႔ ဘုရားသခင္ေမတၱာ

CHORUS
                Db7                                    Gbm
ၾကည္ျဖဴစြာ သင့္ရဲ႕ေမတၱာေတြ လူတုိင္းေပးလုိက္ပါ
              B            B7           Bm   E
စာတန္ရဲ႕ ထုိးႏွက္ဖိစီးခံရ လူေတြရွိရာ
           A                                          Bm
ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ပါ
         E                                           A
ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာသူကုိ သခင္ဘုရားပဲသိတာ
          A                                         Bm
ၾကင္နာခြင့္လႊတ္တတ္သူေတြ လုိအပ္တဲ့ဘ၀မွာ
             E                                        A
ေစတနာ စိတ္ဓါတ္ ေမတၱာနဲ႔ လူတုိင္းကုိ ခ်စ္ပါ

Solo: A Bm E A E Gb7 Bm Dm A Gb7 Bm Dm E A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.