ခ်ီးမြမ္းေနမွာ

>>>Download

Key: D
Intro: D Em A D D Em A D

VERSE 1
               D                          Em
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီးမ်ား ခ်ီးမြမ္းကာ ေရတြက္ရင္
      A                                        D
ကေလးဘ၀တည္းက ခုထိေလာက္ဆုိ ျပည့္လုိ႔ေတာင္ ပုိေနမလား
               D                             Em
အခ်ိန္ေတြတုိင္းပဲ အၿမဲတမ္းပုိ႔ေဆာင္ လမ္းျပကြယ္ကာလုိ႔ေန
   A                                              D
ဘယ္အေျခအေနမဆုိ အနီးနား အသင့္ရွိတာ

VERSE 2
ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ကာျပန္ၾကည့္ရင္
အဆုိးဆံုးထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳခဲ့တယ္ မဟုတ္လား
အလုိေတာ္လမ္းနဲ႔ အေ၀းဆံုးေရာက္ခ်ိန္ စြန္႔ပစ္ကာမထားေပ
 A                                          D   D7
ၾကင္နာစြာပင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားစၿမဲပါ

CHORUS
 G                                                     D
ခ်ီးမြမ္းစရာေတြ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ေနတာ
    Em                     G                C    A
အေသးမႊားေတြမက အႀကီးမားဆံုးေတြပါ
 D                      Em           D                 Bm
ခ်ီးမြမ္းကာအၿမဲ အသက္တာမွာ သက္ဆံုးတုိင္ပဲ ခ်ီးမြမ္း
    A            D
ခ်ီးမြမ္းသြားေနမွာ

Solo: D Em A D D Em A D

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.