ဆႏၵ

>>>Download

Key: G
Intro: G Gsus G Gsus

VERSE 1
G                 C   G                                     D
ဆႏၵတစ္ခုရွိခဲ့ပါရင္ ဇြတ္အတင္းမခုိင္းလည္း လုပ္မိေနမယ္
G                           C  G                         D  G
ဆႏၵမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ေနသမွ် ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ မရရွိပါ
G                                      C
မထင္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ထြက္တဲ့ ဆႏၵ
G                                           D
သခင္ဘုရားအႀကိဳက္နဲ႔ လုိက္ဖက္ရဲ႕လား
G                             C    G                   D        G
ဇာတိသေဘာနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ဆႏၵ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ ပုပ္ပ်က္မွာ

CHORUS
Em                                   Bm
ဆူးခင္းလမ္းထဲ ေလွ်ာက္ဖုိ႔ရန္ မလြယ္ကူဘူးေလ
        C                                   D
ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ေတာ့ ရလဒ္က မေသခ်ာဘူးေလ
  G                                    C
သခင္ဘုရားရဲ႕ေနာက္လုိက္ရန္ သင့္ရဲ႕ဆႏၵ
G                      D           G
သခင္ဘုရား အားရႏွစ္သက္ပါေစ

Solo: Em Bm C D G C D G Gsus G Gsus

VERSE 2
တကယ္တိက်တဲ့ သခင့္အတြက္ဆႏၵ အခက္အခဲ လံုး၀ မရွိေတာ့ပါဘူးေလ
သခင္ဘုရားသင့္အတြက္ လမ္းျပေနဦးမွာ
ဆႏၵအားလံုးအပ္လုိက္ပါ
ဆႏၵတစ္ခုေတာ့ ရွိခဲ့ပါရင္ ေငြေၾကး႐ုပ္ျဒပ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနလည္း
လုိအပ္သမွ်အတြက္ မစုိးရြံ႕ရဘူးေလ သခင္ဘုရားအၿမဲပဲ မစတာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.