ကမ္းလက္

>>>Download

VERSE 1
႐ူးသြပ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ အလြန္မုိက္မဲ ဘ၀ပ်က္လုမတတ္ကြယ္
အထိန္းအကြပ္မဲ့တဲ့ ဘ၀ေလွငယ္ေလး လႈိင္းၾကမ္းမ်ားၾကား၀ယ္
ဘယ္ေသာင္ျပင္မွာ ေသာင္တင္မလဲ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ကယ္တင္မလဲ
လက္ရွိအျပစ္နဲ႔ ေရွ႕အနာဂတ္ကုိ ႐ုန္းရင္း႐ုန္းရင္း နစ္သထက္ နစ္႐ံုပဲ

VERSE 2
ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ႀကိဳက္ ဘ၀ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း ေမ်ာလြင့္ခဲ့ေတာ့ကြယ္
ေတြးေတာထားတဲ့ အျဖစ္ေတြ တစ္ခ်ိန္လံုး ဒုကၡေပးေတာ့တယ္
ဘယ္သူဘယ္၀ါ တရားခံလဲ အေသခ်ာေ၀ဖန္ အေျဖရွာခဲ့
သိလုိက္ရေတာ့ သိပ္ေၾကကြဲစရာ ကုိယ့္မုိက္ျပစ္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတယ္

CHORUS
ဘ၀ရဲ႕ ဒဏ္ခ်က္ေတြ အဆံုးအ႐ႈံး အခက္အခဲေတြ
လက္ညႇဳိးမ်ားထုိးေနတဲ့ တံေတြးခြက္ထဲမွာပဲ
႐ုန္းထားလုိက္ဦးေလ ကမ္းလက္ သခင္ေပးေန
ေနာင္တနဲ႔ လွမ္းခဲ့တဲ့ သားမုိက္တစ္ေယာက္အတြက္
အဖက ဆီးႀကိဳဆဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.