ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထဲမွာ

>>>Download

VERSE 1
ႏွင္းပန္းငယ္မွာ ေရမႈန္ခုိတြဲ
ဥယ်ာဥ္အလယ္မွာ အေတြးနဲ႔တစ္ေယာက္တည္းရယ္
ေလေျပညႇင္းေလးအလား ညင္သာစြာလႈပ္ရွား
သခင့္ရင္ေငြ႕ ေႏြးေထြးစြာ ခံစား

CHORUS
ကၽြႏု္ပ္နဲ႔အတူ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ ေျခလွမ္းမ်ားနဲ႔
ညင္သာေျဖးညႇင္းေသာစကားေတြရယ္
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစတယ္ ကုိယ္ေတာ္ပုိင္တယ္
အျခား ဘယ္သူမ်ား သိႏုိင္ဦးမယ္ / ျမင္ေတြ႕မယ္

VERSE 2
ေက်းငွက္ငယ္ ျမည္တြန္သံမ်ားထက္
သခင့္အသံေတာ္သာ ဖံုးလႊမ္းေနေသာအခါ
သံစဥ္ေတးသြားမ်ား အာ႐ံုမွာ ခံစား
ႏွလံုးအိမ္ထဲ တလွပ္လွပ္ တုန္လာတယ္

VERSE 3
မုိးေသာက္ခ်ိန္တုိင္အတူ သခင္နဲ႔အၿမဲ
ဥယ်ာဥ္အလယ္မွာ ႏွစ္သိမ့္ေပ်ာ္ေမြ႕တယ္
အလုိေတာ္ရဲ႕အတုိင္းပဲ ရွင္သန္ေစခ်င္တဲ့
သခင့္ခ်စ္ျခင္း အၿမဲတမ္းလံုၿခံဳတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.